Biografie

Levensbeschrijving en ontwikkeling.

Jan Brokkelkamp is geboren in 1937 te Kampen. Hij heeft nagenoeg uitsluitend in Kampen gewoond en gewerkt. Zijn oorspronkelijke opleiding ging in de richting van een technisch beroep. In de beeldende richting is hij autodidact. Hij stelt dat de creativiteit ligt in het ontwerpen, en het uitvoeren heeft hij door te doen geleerd. Jan tekent en schildert vanaf zijn zestiende jaar. Aanvankelijk aarzelend maar hoe ouder hoe intensiever hij werkte. 

De laatste jaren werkt Jan Brokkelkamp veel met acrylverf en maakt wat men noemt geometrische abstracte schilderijen. Daarbij maakt hij gebruik van ritmen en soms van wiskundige principes. Door ordening van bepaalde figuren, het spelen met verhoudingen en met het gebruiken van op het gevoel inspelende kleuren komt hij uiteindelijk tot zijn creaties.
Zijn werken ademen een statische harmonische sfeer. Dat wordt versterkt door de symmetrie die hij regelmatig in zijn composities toepast. Soms komen bepaalde beeldvormen meerdere keren voor, tegen een iets in kleur gewijzigde achtergrond. De kleurvelden zijn altijd in een egale kleur geschilderd, de randen scherp. De kleur nuanceringen spelen een belangrijke rol. Dit geometrisch abstracte uitgangsprincipe leidt niet tot voorspelbaarheid of verstarring. Hij weet telkens weer te verrassen. 

De laatste jaren worden zijn schilderijen door hem gecodeerd in een soort schildersjournaal. Hij vermeldt hierin de bijzonderheden over het ontstaan van het betreffende werk.  Als aanduiding gebruikt hij een doorlopende nummering corresponderend met het eerder genoemde schildersjournaal. 

Naast het geometrische werk (wat Brokkelkamp in artistiek opzicht het belangrijkste vindt) maakt hij ook portretten en figuurstudies. 

Jan is dertig jaar voorzitter geweest van “de Varfdeuze”, waarvan hij sinds 1959 lid is en sinds 2000 erelid.
Omdat Jan veel betekend heeft voor de ontwikkeling van de kunst in Kampen is hij in 2009 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Glazenier

De laatste twintig jaar heeft hij zich ook ontwikkeld als glazenier. Begonnen met glas in lood heeft hij zich ook de technieken van fusing ( glasversmelten) en tiffany en appliqué (verlijmen) eigen gemaakt. 

In al deze technieken heeft hij altijd zijn eigen ontwerpen gemaakt. Het ontwerpen vergt de meeste creativiteit de uitvoering de vakkennis en die heeft hij door te doen geleerd.

Als kunstenaar is het natuurlijk heerlijk vrij werk te kunnen maken. Dan kun je, je eigen keuzes en voorkeuren uitvoeren. Maar ook de gerichte opdrachten worden door hem met de meeste creativiteit ontworpen en uitgevoerd. Telkens weet hij zijn glaswerk iets mee te geven wat de opdrachtgevers tot tevredenheid stemmen.

Hij stelt dat de creativiteit ligt in het ontwerpen en het uitvoeren heeft hij door te doen geleerd.

Inmiddels heeft hij honderden glas ontwerpen gemaakt en uitgevoerd. Veel opdrachtgevers zijn meer dan tevreden.